Főoldal     Mikrobiológiai körlevél     X. évfolyam     VI. évfolyam  

2015. év (XV. évfolyam)

1. szám

Tartalom:

Szakmai tájékoztató az EUCAST antibiotikum érzékenység vizsgálati rendszerére való áttéréshez Útmutató aerob és mikroaerofil baktériumok antibiotikum érzékenységének korongdiffúziós meghatározásához EUCAST v5.0 verzió alapján

Szakmai tájékoztató az EUCAST antimycoticum érzékenység vizsgálati rendszerre való áttéréshez Útmutató az EUCAST 7.0 verzió alapján

2. szám

Tartalom:

2014. évi mikrobiológiai jártassági körvizsgálat összefoglaló

2014. évi jártassági körvizsgálatok értékelése:

Klinikai bakteriológia

Környezet higiénés bakteriológiai vizsgálat felületi mintavétel

Járványügyi-klinikai (enterális) bakteriológia

Borrelia szerológia

Treponema pallidium szerológia

Mikológiai laboratóriumi gomba azonosítás és antimikotikum érzékenység meghatározás

Hepatitisz szerológia

HSV-1 (HHV-1), HSV-2 (HHV-2), VZV (HHV-3), EBV (HHV-4) és CMV (HHV-5) szerológia

HIV szerológia

Toxoplasmosis

Mikroszkópos parazitológia

Sterilizáló készülékek vizsgálata bioindikátorral 

Mosási technológia fertőtlenítő hatékonyságának bakteriológiai vizsgálata tenyésztéssel

3. szám

Tartalom:

Clostridium difficile infekció (CDI) Magyarországon; diagnosztika, epidemiológia munkaértekezlet programja (Budapest, 2015. április 9.)

Történeti áttekintés, a CDI Europe céljai és az elért eredmények (eredeti prezentáció)

Clostridium difficile fertőzés - evidenciákon alapuló általános tudnivalók - hogyan gondolkodjunk?

A Clostridium difficile infekciók mikrobiológiai diagnosztikai lehetőségei

Clostridium difficile: a hazai laboratóriumi diagnosztika felmérése 2014-ben

A Clostridium difficile infekciók hazai járványügyi helyzete a surveillance jelentések alapján

Hazai tipizálási adatok 2000 és 2010 között

Egy 2014-es hazai felmérés eredménye capillary gel electrophoresis-based PCR ribotipizálás módszer alkalmazásával

4. szám

Tartalom:

Ritkán izolálható Gram-negatív, opportunista kórokozó baktériumok I.
Az Enterobacteriaceae család ritkán kitenyészthető képviselői

Streptococcus pneumoniae szerotípus megoszlásának vizsgálata 2013-2015 közötti időszakban Magyarországon

A spórapreparátumok visszatenyésztésében történt módosítások
Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatástani ellenőrzése

 

 


A cikk oldalai:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

    Mikrobiológiai körlevél

XIX.évfolyam
XVIII. évfolyam
XVII. évfolyam
XVI. évfolyam
XV. évfolyam
XIV. évfolyam
XIII. évfolyam
XII. évfolyam
XI. évfolyam
X. évfolyam
IX. évfolyam
VIII. évfolyam
VII. évfolyam
VI. évfolyam
V. évfolyam
IV. évfolyam
III. évfolyam
II. évfolyam
I. évfolyam