AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MŰKÖDÉSE
A 2005. ÉVBEN
 

BEVEZETŐ

"Age, guod agis"
"Amit cselekszel, azt tedd rendesen"
Plautus

 

2005 volt az első hiánytalan év, amikor Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja volt. Ezzel megindultak azok a folyamatok, melyek életünk számos területén gyökeres változást hoztak.

A csatlakozás a gazdasági döntésekben, az oktatási/ képzési/kutatási célkitűzé­sek területén érezteti már hatását, amely a működésében bonyolult, szerteágazó, nagy rendszert, az egészségügyi ágazatot is minden elemé­ben érinti.

Az Országos Epidemilógiai Központ, mint országos intézmény, hazánkban a járványügyi biztonság letéteményeseként eredményes esztendőt zárt. Szerepünk, tudásunk felértékelődött, amikor a lakosság hétköznapjaira új, veszélyes fertőző betegségek, zoonózisok (pl. madárinfluenza) és az esetlegesen fenyegető influenza pandémia árnyéka vetődött.

Megmérettetésünk nap mint nap zajlik, és felmerül, hogy mit hozott Magyar­ország az Unióba?

Liszt, Bartók, Neumann és Szent-Györgyi szülőhazájának megfelelő a tartaléka saját szakterületünkön is, ezért örömmel tapasztaljuk és önbizalmat ad számunkra, hogy Isaac Newton szavait idézve óriások vállán állunk.

Az év nagy kihívásainak sikerült jól megfelelni: előkészítettük a védőoltási rendszer megújítását, kidolgoztuk az influenza pandémiás felkészülési tervet, sőt a laboratóriumok PHARE-fejlesztésének befogadása mellett a H5N1 mock up oltó­anyagot is sikeresen kifejlesztettük.

Megköszönöm a Központ munkatársainak a feladataik ellátása során tanúsított mindenkori pozitív hozzáállását, kreativitását, szorgalmát és szakmai elhivatottsá­gát, így mindenki a maga szakterületén helytállva részese közös eredményeinknek, sikereinknek.

"A jól végzett munka jutalma a lehetőség a még jobb munkára."
Jones Edward Salk

Ezt a szellemiséget tükrözi 2005. évi tevékenységünk, melynek tudatában mun­kánkat ebben a szellemben, változatlan hivatástudattal tovább folytatjuk.

Erről szól, és a reális számvetés szempontjából is fontos összegzést mutatja be beszámolónk, melyet örömmel és tisztelettel ajánlok az érdeklődők figyelmébe.

dr. Melles Márta
főigazgató főorvos

 


A cikk oldalai:  1  2 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat