Főoldal     Osztályok  

Virológiai Főosztály


 

Főosztályvezető: Dr. Takács Mária, PhD, virológus, címzetes egyetemi tanár
Telefon: 476-1392,
email: virologia@oek.antsz.hu

 

A főosztályhoz tartozó osztályok és vezetőik:

Hepatitisz és herpeszvírus osztály                                   Dr. Barcsay Erzsébet: T: 476-1356
Általános vírusdiagnosztikai osztály                                Dr. Rigó Zita, T: 476-1358
Légúti vírus osztály                                                        Dr. Kis Zoltán, PhD T: 476-1286
Retrovírus osztály                                                          Dr. Mezei Mária, PhD T: 476-1121

 

 

A Virológiai főosztályon működő nemzeti referencia laboratóriumok:A Főosztály Nemzeti Referencia Laboratóriumának (NRL)

Megnevezése

Feladata

Vezetője

Influenza és Légúti Vírus

Influenza surveillance, Légúti Kóroki Monitor


dr.Jankovics István

Enterovírusok

Acute Flaccid Paralysis (AFP) virológiai surveillance és enterovírus diagnosztika

Farkas Ágnes

Kiütéses Vírusbetegségek

Rubeola/morbilli surveillance,
differenciál-diagnosztika

dr.Rigó Zita

Hepatitisz Vírusok

Hepatitisz diagnosztika, verifikálás, különleges vizsgálatok, HBV, HCV surveillance

dr.Dencs Ágnes

Virális Zoonózisok

West Nile vírus surveillance, zoonózisok, vérzéses lázak (sárgaláz, Dengue, Hantavírus), kullancsencephalitis és LCM diagnosztika

dr.Nagy Orsolya

Humán Herpeszvírusok

HHV1-8 diagnosztika, különleges vizsgálatok (pl. aviditás meghatározás)

dr.Csire Márta

Humán Immundeficiencia Vírus

HIV verifikálás, HIV-1 kópiaszám meghatározás,HIV-1 törzsek gyógyszerrezisztenciájának meghatározása genomikus szekvenálással.

dr.Győri Zoltán

WHO

Nemzeti Influenza

 

dr.Jankovics István

Nemzeti Poliovírus

 

Farkas Ágnes

Kanyaró és Rubeola

 

dr.Rigó Zita


 

A Főosztály a Nemzeti Akkreditálási Testület 1-1668/2012 okirata szerint az alábbi felsorolásban feltüntetett akkreditált vizsgálatokat végzi:


Hepatitisz és herpeszvírus osztály

MUTvm-12

Hepatitis B vírus kimutatására alkalmazott polimeráz láncreakció kivitelezése

MUTvm-17

Hepatitis C vírus kimutatására alkalmazott PCR kivitelezése

MUTvm-18

HSV-1 és HSV-2 nukleinsav kvalitatív kimutatására alkalmazott PCR kivitelezése

MUTvm-19

Varicella zoster vírus nukleinsav kvalitatív kimutatására alkalmazott PCR kivitelezése

MUTvm-20

Humán Cytomegalovírus nukleinsav kvalitatív kimutatására alkalmazott PCR kivitelezése

MUTvm-21

Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározására alkalmazott valós idejű PCR kivitelezése

MUTvm-22

Hepatitis C vírus mennyiségi meghatározására alkalmazott valós idejű PCR kivitelezése

MUTvm-41

Hepatitisz A vírus elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-42

Hepatitisz B vírus surface-antigén kimutatása ELISA módszerrel (UNIFORM II.)

MUTvm-43

Hepatitisz B vírus surface-antigén kimutatása ELISA (Confirmatory) módszerrel

MUTvm-44

Hepatitisz B vírus core-antigén elleni IgG, IgM kimutatása ELISA (Uni-Form) módszerrel

MUTvm-46

Hepatitisz B vírus felszíni antigén ellenes antitestek kvalitatív/ kvantitatív meghatározása humán savóból és plazmából anti-HBs ELISA kittel

MUTvm-48

ELISA teszt HCV elleni antitestek kimutatására (Dia.Pro)

MUTvm-49

ELISA teszt HCV elleni antitestek kimutatására (Innotest)

MUTvm-50

Kompetitív ELISA teszt HAV szembeni ellenanyagok meghat. humán vérsavóban vagy plazmában

MUTvm-51

Hepatitisz B vírus core-antigén elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-60

Herpesz Simplex vírus 1,2 elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-61

Varicella Zoster vírus elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-62

Epstein-Barr vírus VCA (vírus kapszid antigén) elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-63

Cytomegalovírus elleni IgM kimutatása ELISA módszerrel

MUTvm-64

Human immundeficiencia vírus ellenanyag/vírusantigén kimutatás ELISA módszerrel

 
Általános vírusdiagnosztikai osztály

MUTvd-02

Enterovírus nukleinsav kvalitatív kimutatása; Nested-RT-PCR

MUTvd-07

Rubeola IgM ellenanyag kimutatása ELISA módszerrel

MUTvd-12

Calicivírus antigén kimutatása székletből ELISA módszerrel

MUTvd-13

Rotavírus és Adenovírus antigén kimutatása székletből immunkromatográfiás módszerrel

MUTvd-14

Parvovírus B19 vírus IgM ellenanyag kimutatása ELISA módszerrel

MUTvd-15

Immunfluoreszcenciás antitest vizsg. kullancsencephalitis vírus elleni ellenanyagok kimutatására

MUTvd-22

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az embergyógyászatban használt fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok kvantitatív szuszpenziós virucidvizsgálata.

 
Légúti vírus osztály

MUTvl-14

Vírusizolálási kísérlet, sejttenyészetben, tárgylemez módszerrel

MUTvl-24

Hemagglutináció, Hemagglutinációgátlás vizsgálat

MUTvl-32

Anti influenza neuraminidáz antitestek detektálása humán szérumban

MUTvl-36

RS vírusok Real-time PCR alapú diagnosztikai kimutatása

MUTvl-37

Immunfluoreszcenciás antitest vizsgálat

MUTvl-38

Direkt immunfluoreszcenciás vizsgálat

MUTvl-45

Influenza vírusok Real-time PCR alapú diagnosztikai kimutatása

MUTvl-46

Adenovírusok Real-time PCR alapú diagnosztikai kimutatása

MUTvl-48

Influenza vírus ellenes ellenanyagok titerének meghatározása vírusneutralizációs (VN) próbával mikrolemezen

 
 
Retrovírus osztály
 

MUTvr-

01

HIV-1 RNS kópiaszám meghatározás NucliSENS módszerrel

MUTvr-

02

GENSCREEN HIV version 2.

MUTvr-

03

MUREX HIV Ag/Ab kombináció ELISA

MUTvr-

05

INNO-LIA HIV I/II Score Immuno line assay

MUTvr-

07

Human Immundeficiencia Vírussal (HIV-1) fertőzöttek gyógyszerrezisztencia meghatározása genomikus szekvenálással

MUTvr-

08

GENSCREEN ULTRA HIV Ag/Ab komb. ELISA

MUTvm-64

VIRONOSTIKA HIV Ag/ Ab (Biomerieux)

 
 

A Virológiai főosztály végzi csúcs laboratórium­ként a többi laboratóriumban nem végzett járványügyi-mikrobiológiai vizsgálatokat; továbbá Budapest Főváros, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megye lakossága számára szükséges járványügyi-mikro­biológiai vizsgá­latokat.

A munka színvonalának ellenőrzése céljából a Főosztály valamennyi laboratóriuma rendszeresen részt vesz nemzetközi körvizsgálatokban. A 2012-es évben a következő körvizsgálatokban vettek részt: WHO Enterovirus proficiency test, WHO Morbilli és Rubeola proficiency tests, WHO Influenza PCR-tests, EDQM (European Directorate for the Quality of Medicine) proficiency HCV-PCR-tests, HIV-, Herpes-, Rota-, Adeno-Norovírus tesztek.

A Főosztály diplomás munkatársai elméleti és gyakorlati virológiai tovább­képzéseket tartanak az orvosi és klinikai mikrobiológiai, járványügyi, infektológiai, megelőző orvostani szakvizsgára készülő szakemberek továbbképzésében, egyetemisták, szakasszisztensek és asszisztensek mikrobiológiai képzésében. Kreditpontos, kötelezően választható szakképzésre évente 2 alkalommal (Virológiai nap és Virológiai hét) kerül sor, amelyen a legújabb tudományos eredmények ismertetésére és a korábbi tudásanyag felfrissítésére nyílt lehetőség. Az oktatás színvonalának emelésére külső előadók is meghívást kapnak.

A NEMFI/EMMI egészségügyi államtitkára orvosi mikrobiológia alapképzésre, négy éves időtartamra a Főosztályt szakképző hellyé minősítette.

A Főosztály infektológiai, illetve orvosi mikrobiológiai (törzs- és speciális képzés), valamint a megelőző orvostan és népegészségtan (speciális képzés) szakvizsga-felkészítésre akkreditált.

A Főosztály diplomásai virológia és mikrobiológia tárgykörben egyetemi alap-, és mesterképzésbe sorolt tárgyakat tanítanak, Ph.D. kurzusokat tartanak és nagy intenzitással részt vesznek a tudományos közéletben: tudományos társaságok működtetésében, Ph.D. dolgozatok, habilitációk, akadémiai doktori értekezések bírálatában, illetve a bíráló bizottság tagjaként. Hazai és nemzetközi folyóiratok számára rendszeresen lektorálnak.

 

 

 

 

    Mintabeküldés

    Osztályok